Blagovna znamka Angels Art® Ana Marija Horvat

Picture

Znamka Angels Art® Ana Marija Horvat je zaščitena blagovna in storitvena znamka pod registrsko številko 201071770. Podatki o registrirani znamki Angels Art® Ana Marija Horvat so razvidni iz odločbe o registraciji znamke.
Znamka Angels Art® Ana Marija Horvat vzpodbuja najlepše globoko vsajeno v vsakem izmed nas. Stvaritve Angels Art® Ana Marija Horvat dajejo življenju življenje. Doživljanje lepega sveta, čutenje, občutenje, sanje porodijo nove ideje in nove predstave. Pot barv, igranje kontrastov, zlatenje detajlov, novo zrenje, nove podobe… nas premaknejo v ta svet, v ta čas, v svet Angels Art®.

Prepovedano je, brez pisnega soglasja Angels Art, Ana Marija Horvat, s.p., Rudnik pri Radomljah 1, 1235 Radomlje, uporabljati:

1) katerikoli znak, ki je enak registrirani znamki Angels Art® Ana Marija Horvat, za enako blago ali storitve za katere je registrirana znamka Angels Art® Ana Marija Horvat,

2) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z registrirano znamko Angels Art® Ana Marija Horvat in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, obseženih z registrirano znamko Angels Art® Ana Marija Horvat in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in registrirano znamko Angels Art® Ana Marija Horvat,

3) katerikoli znak, ki je enak ali podoben registrirani znamki Angels Art® Ana Marija Horvat za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, ki so obseženi z registrirano znamko Angels Art® Ana Marija Horvat, zaradi ugleda, ki ga registrirana znamka Angels Art® Ana Marija Horvat uživa v Republiki Sloveniji,

4) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom, ki je enak ali podoben registrirani znamki Angels Art® Ana Marija Horvat,

5) ponujanje blaga, označenega z znakom, ki je enak ali podoben registrirani znamki Angels Art® Ana Marija Horvat, njegovega dajanja na trg ali skladiščenja v te namene oziroma ponujanja ali oskrbovanja s storitvami pod znakom, ki je enak ali podoben registrirani znamki Angels Art® Ana Marija Horvat,

6) uvoz ali izvoz blaga pod znakom, ki je enak ali podoben registrirani znamki Angels Art® Ana Marija Horvat

7) uporaba znaka, ki je enak ali podoben registrirani znamki Angels Art® Ana Marija Horvat, na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

»Angeli se pojavijo, ko ne verjamemo več vanje.«
Ana Marija Horvat je takšen angel.
Meti Ketner

Follow us on Facebook