Pogoji poslovanja

Pravno obvestilo spletne trgovine www.shop.angelsart.si 

Varstvo osebnih podatkov
Podjetje ANGELS ART s.p. se zavezuje, da ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam podatkov, ki jih uporabnik posreduje preko spletne trgovine www.shop.angelsart.si  ali na kakršenkoli drug način, povezan s to spletno stranjo.
Osebne podatke, ki jih kot osebne opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov, družba ANGELS ART s.p. obravnava zaupno. Podatki bodo uporabljeni zgolj za izvedbo naročil, drugo potrebno komunikacijo ter za pošiljanje informativnega gradiva ANGELS ART s.p. Uporabljani bodo za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani, skrbno bodo varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Piškotki
Za optimalno delovanje spletne trgovine www.shop.angelsart.si  uporabljamo "piškotke". To so majhne datoteke, ki se ob obisku spletne trgovine shranijo na disk obiskovalca strani. Piškotki olajšujejo nadaljnje obiske strani. Sprejemanje ali zavrnitev »piškotkov« lahko upravljate z nastavitvami v vašem brskalniku. 
Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam bo onemogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani in/ali spletne trgovine www.shop.angelsart.si 

Izključitev odgovornosti
Družba ANGELS ART s.p. spletno trgovino www.shop.angelsart.si  ustvarja, postavlja in vzdržuje s skrbnostjo in v dobri veri. Kljub temu podjetje ANGELS ART s.p. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij v spletni trgovini www.shop.angelsart.si . Informacije se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila.
Prav tako podjetje ANGELS ART s.p. ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti spletne trgovine.
V primeru sklicevanja ali povezovanja spletne trgovine www.shop.angelsart.si  z drugimi spletnimi stranmi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, podjetje ANGELS ART s.p. ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja tretjih spletnih strani.
Pogoji slikarske šole:
 • Točnost in začetek ob uri: V primeru zamude je zaželeno, da obvestite po telefonu preko sms-a ali klica.
 • VPIS: V slikarski šoli je obvezna predhodna spletna prijava na www.angelsart.si/zavihek Vpis 2016/17 .
 • Plačilni pogoji slikarske šole Angels Art: Po prejeti prijavi za vpis, opravljenem poskusnem obisku v slikarski šoli prejmete račun za mesečno šolnino. Ves delovni material je vštet v ceno mesečne šolnine. Dokončani likovni izdelki so last udeleženca slikarske šole. Vpis je potrjen samo s plačano prijavo. 
 • S 1. obiskom  mesecu slikarske šole prične potekati veljavnost mesečne šolnine, ki vključuje 4 obiske. Za 1. poskusni obisk je 1 X šolnina brezplačna v primeru, da se odločite, da ne boste hodili naprej. V nasprotnem primeru se obisk zaračuna k mesečni šolnini.
 • ROK ZA PLAČILO TEČAJA je vsak prvi teden v mesecu, oz. šolnina se plačuje v naprej. Odpovedani obisk se lahko nadomešča le po predhodnem dogovoru in ga je potrebno nadomestiti v roku 5 tednov. Denarja za izgubljene obiske ne vračamo.
 • V primeru neplačil, obisk šole ni mogoč!
 • Odsotnost: Odpovedani obisk se lahko  nadomešča le po predhodnem dogovoru. Zamujeni obiski  se nadomeščajo v drugi skupini. Denarja za izgubljene obiske ne vračamo.V  primeru bolezni, ali drugih razlogov  od izostanka pouka je potrebno obvestilo. Samo v primeru napovedane odsotnosti (bolezni, počitnic..) se po dogovoru šolnina lahko zamrzne za določen čas.
 • Čistoča: Obutev oz. copati: so na voljo v slikarski šoli ob vsakem prihodu, lahko pa si prinesete tudi svoje.
 • Ves delovni material je po končani uri potrebno pospraviti oz. vrniti na svoje prvotno mesto. Visoka kvaliteta delovnega materiala zahteva, vestno in skrbno shranjevanje v posebnih predalih, stojalih in na policah, zato jih s spoštovanjem vračamo na svoja mesta in jemljemo iz njih, ko jih potrebujemo.
 • Uporaba slikarskega in delovnega materiala je  glede na število udeležencev omejena. Vsak udeleženec mora paziti pri prekomernemu trošenju.
 • Dodatni material, kot so: puščica, svinčniki radirka, šilček, čopiči, skicirka so dovoljeni in priporočljivi za tise, ki to želijo.
 • Pri posebnih urah, kjer preidemo na zahtevnejša dela; pri uporabi platna, oljnih barv in čopičev se strošek šolnine lahko poviša  cca: 10€-15€ (odvisno od izbore tehnike in velikosti formata podlage: platno, deska, strukturirani papirji…)
 • Oblačila in obutev. Za zaščito oblačil je v slikarski šoli poskrbljeno z majicami in copati, ki so učencem na voljo. Za nastalo škodo na oblačilih zaradi uporabe različnih vrst barv, ne odgovarjamo!
 • V primeru nakupa darilnega bona: Veljavnost 1 leto od dneva nakupa, ali če ni drugače navedeno na bonu!
 • Fotografiranje: Soglašam se s fotografiranjem v času slikarske šole za objavo v medijih. V primeru, da se ne soglašate s te odstavkom, je potrebno pisno obvestilo staršev z imenom otroka (OBKROŽI):     DA  /  NE  
 • Za  prijetno vzdušje in čim bolj razvoj naše kreativnosti potrebujemo mirno, tiho okolje, kjer se bomo počutili dobro, zato imamo: utišane telefone.

Avtorske pravice 
© Copyright 2014, www.shop.angelsart.si , vse avtorske pravice pridržane ANGELS ART s.p.

Vsa besedila, slike, grafike, animacije, modne kreacije in drugi dokumenti ali izdelki, ki jih vsebujejo spletne strani in spletna trgovina www.shop.angelsart.si , so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. 
Vsebine spletnih strani, vključno z avtorskimi slikami in grafikami, je prepovedano kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru vnaprejšnjega pisnega soglasja podjetja ANGELS ART s.p., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, kot jo dovoljuje zakon.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.shop.angelsart.si 
Neposredna komunikacija z upravljavcem spletne trgovine www.shop.angelsart.si , podjetjem Angels Art, Ana Marija Horvat s.p., je mogoča vsak dan, od ponedeljka do petka, na telefonski številk +386 (0) 70 339 559, med 8:00 in 12:00 uro.

Za pomoč in dodatne informacije je kupcem na voljo E-naslov:info@angelsart.si

Splošno 
Namen splošnih pogojev poslovanja je jasno definirati prodajne pogoje med ponudnikom in njegovimi kupci. Kot kupec se smatra vsaka fizična ali pravna oseba, ki je opravila nakup na spletni strani www.shop.angelsart.si , ne glede na to ali je šlo za kupca posameznika/potrošnika ali ne.

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom RS, Zakonom o varstvu potrošnikov in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

www.shop.angelsart.si  je spletna trgovina, ki jo upravlja enoosebna družba samostojnega podjetnika posameznika ANGELS ART, Ana Marija Horvart s.p., Rudnik pri Radomljah 1, 1235 Radomlje, Slovenija.

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na delovanje ponudnika na www.shop.angelsart.si , na pravice kupca ter na njun poslovni odnos. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo izdelkov, ki so na voljo v spletni prodajalni www.shop.angelsart.si .

Pravni red   
Nakup opravljen preko spletne prodajalne www.shop.angelsart.si , se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije. Slovenska notranja zakonodaja ima prednost pred evropsko zakonodajo.

Navedeni pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem obisku ali nakupu na spletni strani, in sicer z oddajo naročila v spletni trgovini www.shop.angelsart.si . S potrditvijo naročila kupec samodejno sprejme navedene pogoje poslovanja. Ti pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudo kupca ali ponudnika sprejmeta in podpišeta kupec ter ponudnik.

Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani, ki si jih lahko kupec prenese na svojo elektronsko napravo preko internetne povezave dostopne na spletni strani ponudnika.

Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se kupcu predlaga, da jih prebere ob vsakem nakupu. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani v času oddaje naročila.

Postopek nakupa 
Kupec ob obisku spletne trgovine www.shop.angelsart.si z izpolnjenim obrazcem odda povpraševanje. S klikom »DODAJ V KOŠARICO« kupec izjavlja, da je v skladu z zakonom starejši od 18 let in da mu ni odvzeta poslovna sposobnost. 

Naročilo v spletni trgovini www.shop.angelsart.si  je oddano, ko uporabnik prejme potrditveno avtomatsko elektronsko obvestilo. To elektronsko obvestilo ni potrdilo, da je izdelek v zalogi ali da se je pričela vršiti odprema. 

Spletna trgovina www.shop.angelsart.si  bo z aktivnostmi, potrebnimi za izvedbo naročila, pričela takoj po sprejemu povpraševanja. 

Ponudnik potrdi povpraševanje z elektronskim obvestilom, ki vsebuje predračun. Predračun, s katerim ponudnik potrdi povpraševanje, bo kupcu poslan najkasneje v roku dveh delovnih dni. Pri izbiri plačila po predračunu, bodo aktivnosti za izvedbo naročila stekle po prilivu finančnih sredstev.

V primeru napake lahko kupec brez dodatnih stroškov naročilo prekliče v času do prejema elektronskega obvestila, s katerim ponudnik potrjuje naročilo.
 
Zavrnitev naročila 
Spletna trgovina www.shop.angelsart.si  lahko najkasneje dva delovna dneva od datuma prejetja naročila zavrne naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in s podatki, s katerimi razpolaga, ne more izvesti. Če izbranega blaga ni na zalogi in to ni razvidno iz ponudbe spletne prodajalne www.shop.angelsart.si , ponudnik kupca o tem obvesti po elektronski pošti, in sicer najkasneje dva delovna dneva od datuma prejetja naročila. 

Odprema
Izdelki bodo na naslov kupca odposlani v najkrajšem možnem roku. Odprema naročenega blaga se običajno opravi naslednji delovni dan od datuma prejetega plačila, če je bilo naročilo in plačilo blaga izvršeno do 14.00 ure tekočega dne oz. najkasneje v treh delovnih dneh. Če zaradi kakršnegakoli drugega razloga dostava ne more biti izvedena, ponudnik o tem obvesti kupca najkasneje v dveh delovnih dneh od naročila.
Prodajna pogodba 

Pogodba o nakupu je shranjena v podjetju ANGELS ART, Ana Marija Horvat s.p. , kupec lahko do nje v vsakem trenutku dostopa tudi preko svojega računa v spletni trgovini. Pisne naročilnice ponudnik hrani za obdobje treh let. Kupcem, ki nimajo dostopa preko svojega računa v spletni trgovini, ponudnik omogoča vpogled v dokumentacijo na podlagi pisne zahteve. Enako velja za telefonska naročila.

Vračilo blaga 
Kupec ima pravico, da zaradi kateregakoli razloga vrne naročeno blago v skladu s 43. členom zakona o varstvu potrošnikov. Kupec nosi vse stroške, ki nastanejo ob vrnitvi blaga. Vrnjeno blago mora biti v enaki količini in kakovosti kot ob prevzemu, se pravi: nerabljeno, nepoškodovano, količinsko nespremenjeno in v originalni embalaži. 

Kupec ima pravico, da v štirinajstih dneh od prevzema blaga ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Blago mora kupec vrniti podjetju najkasneje v tridesetih dneh po sporočilu o odstopu. Ob vračilu mora kupec obvezno priložiti račun in navesti osebne podatke ter transakcijski račun, na katerega želi, da se vrne kupnina.

Ponudnik vrne celotno kupnino na kupčev transakcijski račun v roku 30 dni po prejemu vrnjenega blaga. Ponudnik kupcu omogoča zamenjavo naročenega artikla z drugim izdelkom iz ponudbe spletne trgovine www.shop.angelsart.si .  Ponudnik ne prevzema vrnjenega blaga, če ga kupec vrne v pošiljki z odkupnino, saj se takšno vračilo ne upošteva.

Kupec lahko blago vrne po pošti na naslov:
ANGELS ART, Ana Marija Horvat s.p.
Rudnik pri Radomljah 1
1235 Radomlje, Slovenija, EU 

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od naročila, je neposredni strošek vračila blaga.
 
Plačilo blaga 
Kupec lahko plača naročene izdelke:

 • po predračunu


Dostava 
Dostavo izdelkov, kupljenih preko spletne trgovine www.shop.angelsart.si  ponudnik zagotavlja preko storitev Pošte Slovenije in/ali preko pogodbenih partnerjev. Storitve dostave na ozemlju Republike Slovenije in v tujini se obračunavajo po ceniku Pošte Slovenije oz. po ceniku pogodbenih partnerjev.

Dostava blaga je možna v delovnem času Pošte Slovenije. V primeru, da kupec v tem času ni dosegljiv na navedenem naslovu, se ga o dostavi obvesti s poštnim obvestilom, s katerim lahko kupec paket prevzame na najbližji pošti. Kupec ob prevzemu izkazuje svojo identiteto z osebnim dokumentom. Paketov ne dostavljamo v soboto, nedeljo in med prazniki.

Po predhodnem plačilu predračuna je možen prevzem tudi na sedežu podjetja Angels Art, Ana Marija Horvat s.p. (za čas prevzema pokliči na 070 339 559)

Cene dostav:

 • Brezplačno! - Osebni dvig na sedežu podjetja ANGELS ART.
 • 20-30€ - Dostava 3-5 dni - Plačilo po predračunu. (embalaža+dostava+provizija poslovanja PS)
Hvala za vaše zaupanje!